Ontslag Greonterp

Uw werkgever in Greonterp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Greonterp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Greonterp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Greonterp. Uw werkgever in Greonterp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Greonterp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Greonterp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Greonterp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Greonterp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Greonterp of met bevallingsverlof bent in Greonterp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Greonterp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Greonterp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Greonterp
 • Als u in Greonterp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Greonterp wilt opnemen;
 • Omdat u in Greonterp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Greonterp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Greonterp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Greonterp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Greonterp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Greonterp. Uitzonderingen in Greonterp;
 • Als uw werkgever in Greonterp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Greonterp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Greonterp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Greonterp niet geschikt voor uw werk in Greonterp of
 • u functioneert niet voldoende in Greonterp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Greonterp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Greonterp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Greonterp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Greonterp verblijft, dan mag uw werkgever in Greonterp u eveneens wel ontslaan.