Ontslag Greffelkamp

Uw werkgever in Greffelkamp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Greffelkamp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Greffelkamp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Greffelkamp. Uw werkgever in Greffelkamp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Greffelkamp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Greffelkamp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Greffelkamp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Greffelkamp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Greffelkamp of met bevallingsverlof bent in Greffelkamp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Greffelkamp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Greffelkamp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Greffelkamp
 • Als u in Greffelkamp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Greffelkamp wilt opnemen;
 • Omdat u in Greffelkamp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Greffelkamp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Greffelkamp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Greffelkamp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Greffelkamp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Greffelkamp. Uitzonderingen in Greffelkamp;
 • Als uw werkgever in Greffelkamp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Greffelkamp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Greffelkamp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Greffelkamp niet geschikt voor uw werk in Greffelkamp of
 • u functioneert niet voldoende in Greffelkamp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Greffelkamp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Greffelkamp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Greffelkamp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Greffelkamp verblijft, dan mag uw werkgever in Greffelkamp u eveneens wel ontslaan.