Ontslag Greffeling

Uw werkgever in Greffeling mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Greffeling zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Greffeling

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Greffeling. Uw werkgever in Greffeling mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Greffeling arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Greffeling niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Greffeling te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Greffeling u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Greffeling of met bevallingsverlof bent in Greffeling.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Greffeling kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Greffeling die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Greffeling
 • Als u in Greffeling lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Greffeling wilt opnemen;
 • Omdat u in Greffeling lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Greffeling lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Greffeling wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Greffeling op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Greffeling

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Greffeling. Uitzonderingen in Greffeling;
 • Als uw werkgever in Greffeling bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Greffeling aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Greffeling gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Greffeling niet geschikt voor uw werk in Greffeling of
 • u functioneert niet voldoende in Greffeling.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Greffeling

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Greffeling niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Greffeling of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Greffeling verblijft, dan mag uw werkgever in Greffeling u eveneens wel ontslaan.