Ontslag Grauwe kat

Uw werkgever in Grauwe kat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Grauwe kat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Grauwe kat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Grauwe kat. Uw werkgever in Grauwe kat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Grauwe kat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Grauwe kat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Grauwe kat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Grauwe kat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Grauwe kat of met bevallingsverlof bent in Grauwe kat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Grauwe kat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Grauwe kat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Grauwe kat
 • Als u in Grauwe kat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Grauwe kat wilt opnemen;
 • Omdat u in Grauwe kat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Grauwe kat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Grauwe kat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Grauwe kat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Grauwe kat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Grauwe kat. Uitzonderingen in Grauwe kat;
 • Als uw werkgever in Grauwe kat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Grauwe kat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Grauwe kat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Grauwe kat niet geschikt voor uw werk in Grauwe kat of
 • u functioneert niet voldoende in Grauwe kat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Grauwe kat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Grauwe kat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Grauwe kat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Grauwe kat verblijft, dan mag uw werkgever in Grauwe kat u eveneens wel ontslaan.