Ontslag Grathem

Uw werkgever in Grathem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Grathem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Grathem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Grathem. Uw werkgever in Grathem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Grathem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Grathem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Grathem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Grathem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Grathem of met bevallingsverlof bent in Grathem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Grathem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Grathem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Grathem
 • Als u in Grathem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Grathem wilt opnemen;
 • Omdat u in Grathem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Grathem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Grathem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Grathem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Grathem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Grathem. Uitzonderingen in Grathem;
 • Als uw werkgever in Grathem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Grathem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Grathem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Grathem niet geschikt voor uw werk in Grathem of
 • u functioneert niet voldoende in Grathem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Grathem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Grathem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Grathem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Grathem verblijft, dan mag uw werkgever in Grathem u eveneens wel ontslaan.