Ontslag Graszode

Uw werkgever in Graszode mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Graszode zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Graszode

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Graszode. Uw werkgever in Graszode mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Graszode arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Graszode niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Graszode te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Graszode u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Graszode of met bevallingsverlof bent in Graszode.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Graszode kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Graszode die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Graszode
 • Als u in Graszode lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Graszode wilt opnemen;
 • Omdat u in Graszode lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Graszode lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Graszode wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Graszode op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Graszode

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Graszode. Uitzonderingen in Graszode;
 • Als uw werkgever in Graszode bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Graszode aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Graszode gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Graszode niet geschikt voor uw werk in Graszode of
 • u functioneert niet voldoende in Graszode.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Graszode

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Graszode niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Graszode of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Graszode verblijft, dan mag uw werkgever in Graszode u eveneens wel ontslaan.