Ontslag Graswijk

Uw werkgever in Graswijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Graswijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Graswijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Graswijk. Uw werkgever in Graswijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Graswijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Graswijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Graswijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Graswijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Graswijk of met bevallingsverlof bent in Graswijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Graswijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Graswijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Graswijk
 • Als u in Graswijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Graswijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Graswijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Graswijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Graswijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Graswijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Graswijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Graswijk. Uitzonderingen in Graswijk;
 • Als uw werkgever in Graswijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Graswijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Graswijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Graswijk niet geschikt voor uw werk in Graswijk of
 • u functioneert niet voldoende in Graswijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Graswijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Graswijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Graswijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Graswijk verblijft, dan mag uw werkgever in Graswijk u eveneens wel ontslaan.