Ontslag Graspeel

Uw werkgever in Graspeel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Graspeel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Graspeel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Graspeel. Uw werkgever in Graspeel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Graspeel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Graspeel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Graspeel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Graspeel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Graspeel of met bevallingsverlof bent in Graspeel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Graspeel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Graspeel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Graspeel
 • Als u in Graspeel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Graspeel wilt opnemen;
 • Omdat u in Graspeel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Graspeel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Graspeel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Graspeel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Graspeel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Graspeel. Uitzonderingen in Graspeel;
 • Als uw werkgever in Graspeel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Graspeel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Graspeel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Graspeel niet geschikt voor uw werk in Graspeel of
 • u functioneert niet voldoende in Graspeel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Graspeel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Graspeel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Graspeel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Graspeel verblijft, dan mag uw werkgever in Graspeel u eveneens wel ontslaan.