Ontslag Grashoek

Uw werkgever in Grashoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Grashoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Grashoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Grashoek. Uw werkgever in Grashoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Grashoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Grashoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Grashoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Grashoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Grashoek of met bevallingsverlof bent in Grashoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Grashoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Grashoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Grashoek
 • Als u in Grashoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Grashoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Grashoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Grashoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Grashoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Grashoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Grashoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Grashoek. Uitzonderingen in Grashoek;
 • Als uw werkgever in Grashoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Grashoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Grashoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Grashoek niet geschikt voor uw werk in Grashoek of
 • u functioneert niet voldoende in Grashoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Grashoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Grashoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Grashoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Grashoek verblijft, dan mag uw werkgever in Grashoek u eveneens wel ontslaan.