Ontslag Gramsbergen

Uw werkgever in Gramsbergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gramsbergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gramsbergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gramsbergen. Uw werkgever in Gramsbergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gramsbergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gramsbergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gramsbergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gramsbergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gramsbergen of met bevallingsverlof bent in Gramsbergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gramsbergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gramsbergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gramsbergen
 • Als u in Gramsbergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gramsbergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Gramsbergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gramsbergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gramsbergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gramsbergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gramsbergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gramsbergen. Uitzonderingen in Gramsbergen;
 • Als uw werkgever in Gramsbergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gramsbergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gramsbergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gramsbergen niet geschikt voor uw werk in Gramsbergen of
 • u functioneert niet voldoende in Gramsbergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gramsbergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gramsbergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gramsbergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gramsbergen verblijft, dan mag uw werkgever in Gramsbergen u eveneens wel ontslaan.