Ontslag Grafwegen

Uw werkgever in Grafwegen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Grafwegen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Grafwegen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Grafwegen. Uw werkgever in Grafwegen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Grafwegen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Grafwegen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Grafwegen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Grafwegen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Grafwegen of met bevallingsverlof bent in Grafwegen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Grafwegen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Grafwegen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Grafwegen
 • Als u in Grafwegen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Grafwegen wilt opnemen;
 • Omdat u in Grafwegen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Grafwegen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Grafwegen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Grafwegen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Grafwegen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Grafwegen. Uitzonderingen in Grafwegen;
 • Als uw werkgever in Grafwegen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Grafwegen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Grafwegen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Grafwegen niet geschikt voor uw werk in Grafwegen of
 • u functioneert niet voldoende in Grafwegen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Grafwegen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Grafwegen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Grafwegen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Grafwegen verblijft, dan mag uw werkgever in Grafwegen u eveneens wel ontslaan.