Ontslag Graft

Uw werkgever in Graft mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Graft zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Graft

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Graft. Uw werkgever in Graft mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Graft arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Graft niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Graft te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Graft u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Graft of met bevallingsverlof bent in Graft.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Graft kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Graft die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Graft
 • Als u in Graft lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Graft wilt opnemen;
 • Omdat u in Graft lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Graft lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Graft wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Graft op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Graft

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Graft. Uitzonderingen in Graft;
 • Als uw werkgever in Graft bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Graft aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Graft gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Graft niet geschikt voor uw werk in Graft of
 • u functioneert niet voldoende in Graft.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Graft

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Graft niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Graft of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Graft verblijft, dan mag uw werkgever in Graft u eveneens wel ontslaan.