Ontslag Grafhorst

Uw werkgever in Grafhorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Grafhorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Grafhorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Grafhorst. Uw werkgever in Grafhorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Grafhorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Grafhorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Grafhorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Grafhorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Grafhorst of met bevallingsverlof bent in Grafhorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Grafhorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Grafhorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Grafhorst
 • Als u in Grafhorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Grafhorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Grafhorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Grafhorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Grafhorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Grafhorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Grafhorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Grafhorst. Uitzonderingen in Grafhorst;
 • Als uw werkgever in Grafhorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Grafhorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Grafhorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Grafhorst niet geschikt voor uw werk in Grafhorst of
 • u functioneert niet voldoende in Grafhorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Grafhorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Grafhorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Grafhorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Grafhorst verblijft, dan mag uw werkgever in Grafhorst u eveneens wel ontslaan.