Ontslag Graetheide

Uw werkgever in Graetheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Graetheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Graetheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Graetheide. Uw werkgever in Graetheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Graetheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Graetheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Graetheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Graetheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Graetheide of met bevallingsverlof bent in Graetheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Graetheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Graetheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Graetheide
 • Als u in Graetheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Graetheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Graetheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Graetheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Graetheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Graetheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Graetheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Graetheide. Uitzonderingen in Graetheide;
 • Als uw werkgever in Graetheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Graetheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Graetheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Graetheide niet geschikt voor uw werk in Graetheide of
 • u functioneert niet voldoende in Graetheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Graetheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Graetheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Graetheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Graetheide verblijft, dan mag uw werkgever in Graetheide u eveneens wel ontslaan.