Ontslag Gracht /de gracht

Uw werkgever in Gracht /de gracht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gracht /de gracht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gracht /de gracht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gracht /de gracht. Uw werkgever in Gracht /de gracht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gracht /de gracht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gracht /de gracht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gracht /de gracht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gracht /de gracht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gracht /de gracht of met bevallingsverlof bent in Gracht /de gracht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gracht /de gracht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gracht /de gracht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gracht /de gracht
 • Als u in Gracht /de gracht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gracht /de gracht wilt opnemen;
 • Omdat u in Gracht /de gracht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gracht /de gracht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gracht /de gracht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gracht /de gracht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gracht /de gracht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gracht /de gracht. Uitzonderingen in Gracht /de gracht;
 • Als uw werkgever in Gracht /de gracht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gracht /de gracht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gracht /de gracht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gracht /de gracht niet geschikt voor uw werk in Gracht /de gracht of
 • u functioneert niet voldoende in Gracht /de gracht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gracht /de gracht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gracht /de gracht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gracht /de gracht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gracht /de gracht verblijft, dan mag uw werkgever in Gracht /de gracht u eveneens wel ontslaan.