Ontslag Gracht burggraaf

Uw werkgever in Gracht burggraaf mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gracht burggraaf zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gracht burggraaf

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gracht burggraaf. Uw werkgever in Gracht burggraaf mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gracht burggraaf arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gracht burggraaf niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gracht burggraaf te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gracht burggraaf u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gracht burggraaf of met bevallingsverlof bent in Gracht burggraaf.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gracht burggraaf kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gracht burggraaf die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gracht burggraaf
 • Als u in Gracht burggraaf lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gracht burggraaf wilt opnemen;
 • Omdat u in Gracht burggraaf lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gracht burggraaf lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gracht burggraaf wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gracht burggraaf op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gracht burggraaf

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gracht burggraaf. Uitzonderingen in Gracht burggraaf;
 • Als uw werkgever in Gracht burggraaf bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gracht burggraaf aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gracht burggraaf gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gracht burggraaf niet geschikt voor uw werk in Gracht burggraaf of
 • u functioneert niet voldoende in Gracht burggraaf.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gracht burggraaf

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gracht burggraaf niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gracht burggraaf of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gracht burggraaf verblijft, dan mag uw werkgever in Gracht burggraaf u eveneens wel ontslaan.