Ontslag Graauw

Uw werkgever in Graauw mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Graauw zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Graauw

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Graauw. Uw werkgever in Graauw mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Graauw arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Graauw niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Graauw te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Graauw u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Graauw of met bevallingsverlof bent in Graauw.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Graauw kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Graauw die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Graauw
 • Als u in Graauw lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Graauw wilt opnemen;
 • Omdat u in Graauw lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Graauw lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Graauw wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Graauw op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Graauw

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Graauw. Uitzonderingen in Graauw;
 • Als uw werkgever in Graauw bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Graauw aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Graauw gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Graauw niet geschikt voor uw werk in Graauw of
 • u functioneert niet voldoende in Graauw.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Graauw

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Graauw niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Graauw of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Graauw verblijft, dan mag uw werkgever in Graauw u eveneens wel ontslaan.