Ontslag Graafland

Uw werkgever in Graafland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Graafland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Graafland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Graafland. Uw werkgever in Graafland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Graafland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Graafland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Graafland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Graafland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Graafland of met bevallingsverlof bent in Graafland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Graafland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Graafland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Graafland
 • Als u in Graafland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Graafland wilt opnemen;
 • Omdat u in Graafland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Graafland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Graafland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Graafland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Graafland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Graafland. Uitzonderingen in Graafland;
 • Als uw werkgever in Graafland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Graafland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Graafland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Graafland niet geschikt voor uw werk in Graafland of
 • u functioneert niet voldoende in Graafland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Graafland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Graafland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Graafland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Graafland verblijft, dan mag uw werkgever in Graafland u eveneens wel ontslaan.