Ontslag Goutum

Uw werkgever in Goutum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Goutum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Goutum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Goutum. Uw werkgever in Goutum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Goutum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Goutum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Goutum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Goutum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Goutum of met bevallingsverlof bent in Goutum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Goutum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Goutum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Goutum
 • Als u in Goutum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Goutum wilt opnemen;
 • Omdat u in Goutum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Goutum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Goutum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Goutum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Goutum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Goutum. Uitzonderingen in Goutum;
 • Als uw werkgever in Goutum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Goutum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Goutum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Goutum niet geschikt voor uw werk in Goutum of
 • u functioneert niet voldoende in Goutum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Goutum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Goutum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Goutum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Goutum verblijft, dan mag uw werkgever in Goutum u eveneens wel ontslaan.