Ontslag Goudswaard

Uw werkgever in Goudswaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Goudswaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Goudswaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Goudswaard. Uw werkgever in Goudswaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Goudswaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Goudswaard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Goudswaard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Goudswaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Goudswaard of met bevallingsverlof bent in Goudswaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Goudswaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Goudswaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Goudswaard
 • Als u in Goudswaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Goudswaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Goudswaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Goudswaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Goudswaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Goudswaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Goudswaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Goudswaard. Uitzonderingen in Goudswaard;
 • Als uw werkgever in Goudswaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Goudswaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Goudswaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Goudswaard niet geschikt voor uw werk in Goudswaard of
 • u functioneert niet voldoende in Goudswaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Goudswaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Goudswaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Goudswaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Goudswaard verblijft, dan mag uw werkgever in Goudswaard u eveneens wel ontslaan.