Ontslag Goudseweg

Uw werkgever in Goudseweg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Goudseweg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Goudseweg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Goudseweg. Uw werkgever in Goudseweg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Goudseweg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Goudseweg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Goudseweg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Goudseweg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Goudseweg of met bevallingsverlof bent in Goudseweg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Goudseweg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Goudseweg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Goudseweg
 • Als u in Goudseweg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Goudseweg wilt opnemen;
 • Omdat u in Goudseweg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Goudseweg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Goudseweg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Goudseweg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Goudseweg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Goudseweg. Uitzonderingen in Goudseweg;
 • Als uw werkgever in Goudseweg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Goudseweg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Goudseweg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Goudseweg niet geschikt voor uw werk in Goudseweg of
 • u functioneert niet voldoende in Goudseweg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Goudseweg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Goudseweg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Goudseweg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Goudseweg verblijft, dan mag uw werkgever in Goudseweg u eveneens wel ontslaan.