Ontslag Goudriaan

Uw werkgever in Goudriaan mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Goudriaan zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Goudriaan

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Goudriaan. Uw werkgever in Goudriaan mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Goudriaan arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Goudriaan niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Goudriaan te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Goudriaan u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Goudriaan of met bevallingsverlof bent in Goudriaan.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Goudriaan kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Goudriaan die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Goudriaan
 • Als u in Goudriaan lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Goudriaan wilt opnemen;
 • Omdat u in Goudriaan lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Goudriaan lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Goudriaan wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Goudriaan op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Goudriaan

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Goudriaan. Uitzonderingen in Goudriaan;
 • Als uw werkgever in Goudriaan bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Goudriaan aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Goudriaan gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Goudriaan niet geschikt voor uw werk in Goudriaan of
 • u functioneert niet voldoende in Goudriaan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Goudriaan

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Goudriaan niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Goudriaan of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Goudriaan verblijft, dan mag uw werkgever in Goudriaan u eveneens wel ontslaan.