Ontslag Gouderak

Uw werkgever in Gouderak mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gouderak zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gouderak

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gouderak. Uw werkgever in Gouderak mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gouderak arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gouderak niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gouderak te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gouderak u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gouderak of met bevallingsverlof bent in Gouderak.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gouderak kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gouderak die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gouderak
 • Als u in Gouderak lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gouderak wilt opnemen;
 • Omdat u in Gouderak lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gouderak lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gouderak wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gouderak op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gouderak

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gouderak. Uitzonderingen in Gouderak;
 • Als uw werkgever in Gouderak bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gouderak aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gouderak gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gouderak niet geschikt voor uw werk in Gouderak of
 • u functioneert niet voldoende in Gouderak.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gouderak

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gouderak niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gouderak of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gouderak verblijft, dan mag uw werkgever in Gouderak u eveneens wel ontslaan.