Ontslag Gouden ploeg

Uw werkgever in Gouden ploeg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gouden ploeg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gouden ploeg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gouden ploeg. Uw werkgever in Gouden ploeg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gouden ploeg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gouden ploeg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gouden ploeg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gouden ploeg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gouden ploeg of met bevallingsverlof bent in Gouden ploeg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gouden ploeg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gouden ploeg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gouden ploeg
 • Als u in Gouden ploeg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gouden ploeg wilt opnemen;
 • Omdat u in Gouden ploeg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gouden ploeg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gouden ploeg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gouden ploeg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gouden ploeg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gouden ploeg. Uitzonderingen in Gouden ploeg;
 • Als uw werkgever in Gouden ploeg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gouden ploeg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gouden ploeg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gouden ploeg niet geschikt voor uw werk in Gouden ploeg of
 • u functioneert niet voldoende in Gouden ploeg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gouden ploeg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gouden ploeg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gouden ploeg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gouden ploeg verblijft, dan mag uw werkgever in Gouden ploeg u eveneens wel ontslaan.