Ontslag Gouda

Uw werkgever in Gouda mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gouda zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gouda

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gouda. Uw werkgever in Gouda mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gouda arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gouda niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gouda te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gouda u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gouda of met bevallingsverlof bent in Gouda.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gouda kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gouda die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gouda
 • Als u in Gouda lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gouda wilt opnemen;
 • Omdat u in Gouda lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gouda lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gouda wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gouda op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gouda

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gouda. Uitzonderingen in Gouda;
 • Als uw werkgever in Gouda bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gouda aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gouda gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gouda niet geschikt voor uw werk in Gouda of
 • u functioneert niet voldoende in Gouda.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gouda

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gouda niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gouda of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gouda verblijft, dan mag uw werkgever in Gouda u eveneens wel ontslaan.