Ontslag Gortel

Uw werkgever in Gortel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gortel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gortel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gortel. Uw werkgever in Gortel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gortel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gortel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gortel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gortel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gortel of met bevallingsverlof bent in Gortel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gortel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gortel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gortel
 • Als u in Gortel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gortel wilt opnemen;
 • Omdat u in Gortel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gortel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gortel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gortel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gortel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gortel. Uitzonderingen in Gortel;
 • Als uw werkgever in Gortel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gortel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gortel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gortel niet geschikt voor uw werk in Gortel of
 • u functioneert niet voldoende in Gortel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gortel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gortel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gortel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gortel verblijft, dan mag uw werkgever in Gortel u eveneens wel ontslaan.