Ontslag Gorssel

Uw werkgever in Gorssel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gorssel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gorssel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gorssel. Uw werkgever in Gorssel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gorssel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gorssel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gorssel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gorssel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gorssel of met bevallingsverlof bent in Gorssel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gorssel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gorssel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gorssel
 • Als u in Gorssel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gorssel wilt opnemen;
 • Omdat u in Gorssel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gorssel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gorssel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gorssel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gorssel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gorssel. Uitzonderingen in Gorssel;
 • Als uw werkgever in Gorssel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gorssel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gorssel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gorssel niet geschikt voor uw werk in Gorssel of
 • u functioneert niet voldoende in Gorssel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gorssel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gorssel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gorssel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gorssel verblijft, dan mag uw werkgever in Gorssel u eveneens wel ontslaan.