Ontslag Gorredijk /de gordyk

Uw werkgever in Gorredijk /de gordyk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gorredijk /de gordyk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gorredijk /de gordyk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gorredijk /de gordyk. Uw werkgever in Gorredijk /de gordyk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gorredijk /de gordyk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gorredijk /de gordyk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gorredijk /de gordyk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gorredijk /de gordyk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gorredijk /de gordyk of met bevallingsverlof bent in Gorredijk /de gordyk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gorredijk /de gordyk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gorredijk /de gordyk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gorredijk /de gordyk
 • Als u in Gorredijk /de gordyk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gorredijk /de gordyk wilt opnemen;
 • Omdat u in Gorredijk /de gordyk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gorredijk /de gordyk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gorredijk /de gordyk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gorredijk /de gordyk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gorredijk /de gordyk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gorredijk /de gordyk. Uitzonderingen in Gorredijk /de gordyk;
 • Als uw werkgever in Gorredijk /de gordyk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gorredijk /de gordyk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gorredijk /de gordyk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gorredijk /de gordyk niet geschikt voor uw werk in Gorredijk /de gordyk of
 • u functioneert niet voldoende in Gorredijk /de gordyk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gorredijk /de gordyk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gorredijk /de gordyk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gorredijk /de gordyk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gorredijk /de gordyk verblijft, dan mag uw werkgever in Gorredijk /de gordyk u eveneens wel ontslaan.