Ontslag Gorpeind

Uw werkgever in Gorpeind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gorpeind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gorpeind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gorpeind. Uw werkgever in Gorpeind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gorpeind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gorpeind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gorpeind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gorpeind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gorpeind of met bevallingsverlof bent in Gorpeind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gorpeind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gorpeind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gorpeind
 • Als u in Gorpeind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gorpeind wilt opnemen;
 • Omdat u in Gorpeind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gorpeind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gorpeind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gorpeind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gorpeind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gorpeind. Uitzonderingen in Gorpeind;
 • Als uw werkgever in Gorpeind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gorpeind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gorpeind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gorpeind niet geschikt voor uw werk in Gorpeind of
 • u functioneert niet voldoende in Gorpeind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gorpeind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gorpeind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gorpeind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gorpeind verblijft, dan mag uw werkgever in Gorpeind u eveneens wel ontslaan.