Ontslag Gorinchem

Uw werkgever in Gorinchem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gorinchem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gorinchem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gorinchem. Uw werkgever in Gorinchem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gorinchem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gorinchem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gorinchem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gorinchem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gorinchem of met bevallingsverlof bent in Gorinchem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gorinchem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gorinchem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gorinchem
 • Als u in Gorinchem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gorinchem wilt opnemen;
 • Omdat u in Gorinchem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gorinchem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gorinchem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gorinchem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gorinchem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gorinchem. Uitzonderingen in Gorinchem;
 • Als uw werkgever in Gorinchem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gorinchem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gorinchem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gorinchem niet geschikt voor uw werk in Gorinchem of
 • u functioneert niet voldoende in Gorinchem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gorinchem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gorinchem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gorinchem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gorinchem verblijft, dan mag uw werkgever in Gorinchem u eveneens wel ontslaan.