Ontslag De goorn

Uw werkgever in De goorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De goorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De goorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De goorn. Uw werkgever in De goorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De goorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De goorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De goorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De goorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De goorn of met bevallingsverlof bent in De goorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De goorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De goorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De goorn
 • Als u in De goorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De goorn wilt opnemen;
 • Omdat u in De goorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De goorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De goorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De goorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De goorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De goorn. Uitzonderingen in De goorn;
 • Als uw werkgever in De goorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De goorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De goorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De goorn niet geschikt voor uw werk in De goorn of
 • u functioneert niet voldoende in De goorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De goorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De goorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De goorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De goorn verblijft, dan mag uw werkgever in De goorn u eveneens wel ontslaan.