Ontslag Gooium

Uw werkgever in Gooium mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gooium zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gooium

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gooium. Uw werkgever in Gooium mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gooium arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gooium niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gooium te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gooium u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gooium of met bevallingsverlof bent in Gooium.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gooium kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gooium die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gooium
 • Als u in Gooium lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gooium wilt opnemen;
 • Omdat u in Gooium lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gooium lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gooium wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gooium op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gooium

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gooium. Uitzonderingen in Gooium;
 • Als uw werkgever in Gooium bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gooium aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gooium gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gooium niet geschikt voor uw werk in Gooium of
 • u functioneert niet voldoende in Gooium.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gooium

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gooium niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gooium of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gooium verblijft, dan mag uw werkgever in Gooium u eveneens wel ontslaan.