Ontslag Goldhoorn

Uw werkgever in Goldhoorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Goldhoorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Goldhoorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Goldhoorn. Uw werkgever in Goldhoorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Goldhoorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Goldhoorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Goldhoorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Goldhoorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Goldhoorn of met bevallingsverlof bent in Goldhoorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Goldhoorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Goldhoorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Goldhoorn
 • Als u in Goldhoorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Goldhoorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Goldhoorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Goldhoorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Goldhoorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Goldhoorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Goldhoorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Goldhoorn. Uitzonderingen in Goldhoorn;
 • Als uw werkgever in Goldhoorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Goldhoorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Goldhoorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Goldhoorn niet geschikt voor uw werk in Goldhoorn of
 • u functioneert niet voldoende in Goldhoorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Goldhoorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Goldhoorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Goldhoorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Goldhoorn verblijft, dan mag uw werkgever in Goldhoorn u eveneens wel ontslaan.