Ontslag Goirle

Uw werkgever in Goirle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Goirle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Goirle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Goirle. Uw werkgever in Goirle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Goirle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Goirle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Goirle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Goirle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Goirle of met bevallingsverlof bent in Goirle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Goirle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Goirle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Goirle
 • Als u in Goirle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Goirle wilt opnemen;
 • Omdat u in Goirle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Goirle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Goirle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Goirle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Goirle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Goirle. Uitzonderingen in Goirle;
 • Als uw werkgever in Goirle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Goirle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Goirle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Goirle niet geschikt voor uw werk in Goirle of
 • u functioneert niet voldoende in Goirle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Goirle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Goirle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Goirle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Goirle verblijft, dan mag uw werkgever in Goirle u eveneens wel ontslaan.