Ontslag Goingarijp /goaiïngaryp

Uw werkgever in Goingarijp /goaiïngaryp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Goingarijp /goaiïngaryp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Goingarijp /goaiïngaryp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Goingarijp /goaiïngaryp. Uw werkgever in Goingarijp /goaiïngaryp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Goingarijp /goaiïngaryp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Goingarijp /goaiïngaryp niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Goingarijp /goaiïngaryp te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Goingarijp /goaiïngaryp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Goingarijp /goaiïngaryp of met bevallingsverlof bent in Goingarijp /goaiïngaryp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Goingarijp /goaiïngaryp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Goingarijp /goaiïngaryp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Goingarijp /goaiïngaryp
 • Als u in Goingarijp /goaiïngaryp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Goingarijp /goaiïngaryp wilt opnemen;
 • Omdat u in Goingarijp /goaiïngaryp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Goingarijp /goaiïngaryp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Goingarijp /goaiïngaryp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Goingarijp /goaiïngaryp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Goingarijp /goaiïngaryp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Goingarijp /goaiïngaryp. Uitzonderingen in Goingarijp /goaiïngaryp;
 • Als uw werkgever in Goingarijp /goaiïngaryp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Goingarijp /goaiïngaryp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Goingarijp /goaiïngaryp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Goingarijp /goaiïngaryp niet geschikt voor uw werk in Goingarijp /goaiïngaryp of
 • u functioneert niet voldoende in Goingarijp /goaiïngaryp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Goingarijp /goaiïngaryp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Goingarijp /goaiïngaryp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Goingarijp /goaiïngaryp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Goingarijp /goaiïngaryp verblijft, dan mag uw werkgever in Goingarijp /goaiïngaryp u eveneens wel ontslaan.