Ontslag Goilberdingen

Uw werkgever in Goilberdingen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Goilberdingen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Goilberdingen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Goilberdingen. Uw werkgever in Goilberdingen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Goilberdingen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Goilberdingen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Goilberdingen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Goilberdingen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Goilberdingen of met bevallingsverlof bent in Goilberdingen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Goilberdingen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Goilberdingen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Goilberdingen
 • Als u in Goilberdingen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Goilberdingen wilt opnemen;
 • Omdat u in Goilberdingen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Goilberdingen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Goilberdingen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Goilberdingen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Goilberdingen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Goilberdingen. Uitzonderingen in Goilberdingen;
 • Als uw werkgever in Goilberdingen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Goilberdingen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Goilberdingen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Goilberdingen niet geschikt voor uw werk in Goilberdingen of
 • u functioneert niet voldoende in Goilberdingen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Goilberdingen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Goilberdingen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Goilberdingen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Goilberdingen verblijft, dan mag uw werkgever in Goilberdingen u eveneens wel ontslaan.