Ontslag Goes

Uw werkgever in Goes mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Goes zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Goes

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Goes. Uw werkgever in Goes mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Goes arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Goes niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Goes te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Goes u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Goes of met bevallingsverlof bent in Goes.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Goes kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Goes die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Goes
 • Als u in Goes lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Goes wilt opnemen;
 • Omdat u in Goes lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Goes lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Goes wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Goes op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Goes

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Goes. Uitzonderingen in Goes;
 • Als uw werkgever in Goes bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Goes aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Goes gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Goes niet geschikt voor uw werk in Goes of
 • u functioneert niet voldoende in Goes.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Goes

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Goes niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Goes of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Goes verblijft, dan mag uw werkgever in Goes u eveneens wel ontslaan.