Ontslag Goëngahuizen /goaijingahuzen

Uw werkgever in Goëngahuizen /goaijingahuzen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Goëngahuizen /goaijingahuzen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Goëngahuizen /goaijingahuzen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Goëngahuizen /goaijingahuzen. Uw werkgever in Goëngahuizen /goaijingahuzen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Goëngahuizen /goaijingahuzen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Goëngahuizen /goaijingahuzen niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Goëngahuizen /goaijingahuzen te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Goëngahuizen /goaijingahuzen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Goëngahuizen /goaijingahuzen of met bevallingsverlof bent in Goëngahuizen /goaijingahuzen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Goëngahuizen /goaijingahuzen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Goëngahuizen /goaijingahuzen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Goëngahuizen /goaijingahuzen
 • Als u in Goëngahuizen /goaijingahuzen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Goëngahuizen /goaijingahuzen wilt opnemen;
 • Omdat u in Goëngahuizen /goaijingahuzen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Goëngahuizen /goaijingahuzen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Goëngahuizen /goaijingahuzen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Goëngahuizen /goaijingahuzen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Goëngahuizen /goaijingahuzen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Goëngahuizen /goaijingahuzen. Uitzonderingen in Goëngahuizen /goaijingahuzen;
 • Als uw werkgever in Goëngahuizen /goaijingahuzen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Goëngahuizen /goaijingahuzen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Goëngahuizen /goaijingahuzen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Goëngahuizen /goaijingahuzen niet geschikt voor uw werk in Goëngahuizen /goaijingahuzen of
 • u functioneert niet voldoende in Goëngahuizen /goaijingahuzen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Goëngahuizen /goaijingahuzen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Goëngahuizen /goaijingahuzen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Goëngahuizen /goaijingahuzen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Goëngahuizen /goaijingahuzen verblijft, dan mag uw werkgever in Goëngahuizen /goaijingahuzen u eveneens wel ontslaan.