Ontslag Goënga /goaiïngea

Uw werkgever in Goënga /goaiïngea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Goënga /goaiïngea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Goënga /goaiïngea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Goënga /goaiïngea. Uw werkgever in Goënga /goaiïngea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Goënga /goaiïngea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Goënga /goaiïngea niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Goënga /goaiïngea te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Goënga /goaiïngea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Goënga /goaiïngea of met bevallingsverlof bent in Goënga /goaiïngea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Goënga /goaiïngea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Goënga /goaiïngea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Goënga /goaiïngea
 • Als u in Goënga /goaiïngea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Goënga /goaiïngea wilt opnemen;
 • Omdat u in Goënga /goaiïngea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Goënga /goaiïngea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Goënga /goaiïngea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Goënga /goaiïngea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Goënga /goaiïngea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Goënga /goaiïngea. Uitzonderingen in Goënga /goaiïngea;
 • Als uw werkgever in Goënga /goaiïngea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Goënga /goaiïngea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Goënga /goaiïngea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Goënga /goaiïngea niet geschikt voor uw werk in Goënga /goaiïngea of
 • u functioneert niet voldoende in Goënga /goaiïngea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Goënga /goaiïngea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Goënga /goaiïngea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Goënga /goaiïngea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Goënga /goaiïngea verblijft, dan mag uw werkgever in Goënga /goaiïngea u eveneens wel ontslaan.