Ontslag Goedereede

Uw werkgever in Goedereede mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Goedereede zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Goedereede

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Goedereede. Uw werkgever in Goedereede mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Goedereede arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Goedereede niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Goedereede te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Goedereede u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Goedereede of met bevallingsverlof bent in Goedereede.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Goedereede kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Goedereede die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Goedereede
 • Als u in Goedereede lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Goedereede wilt opnemen;
 • Omdat u in Goedereede lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Goedereede lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Goedereede wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Goedereede op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Goedereede

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Goedereede. Uitzonderingen in Goedereede;
 • Als uw werkgever in Goedereede bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Goedereede aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Goedereede gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Goedereede niet geschikt voor uw werk in Goedereede of
 • u functioneert niet voldoende in Goedereede.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Goedereede

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Goedereede niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Goedereede of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Goedereede verblijft, dan mag uw werkgever in Goedereede u eveneens wel ontslaan.