Ontslag Godlinze

Uw werkgever in Godlinze mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Godlinze zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Godlinze

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Godlinze. Uw werkgever in Godlinze mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Godlinze arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Godlinze niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Godlinze te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Godlinze u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Godlinze of met bevallingsverlof bent in Godlinze.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Godlinze kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Godlinze die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Godlinze
 • Als u in Godlinze lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Godlinze wilt opnemen;
 • Omdat u in Godlinze lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Godlinze lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Godlinze wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Godlinze op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Godlinze

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Godlinze. Uitzonderingen in Godlinze;
 • Als uw werkgever in Godlinze bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Godlinze aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Godlinze gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Godlinze niet geschikt voor uw werk in Godlinze of
 • u functioneert niet voldoende in Godlinze.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Godlinze

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Godlinze niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Godlinze of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Godlinze verblijft, dan mag uw werkgever in Godlinze u eveneens wel ontslaan.