Ontslag Glanerbrug

Uw werkgever in Glanerbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Glanerbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Glanerbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Glanerbrug. Uw werkgever in Glanerbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Glanerbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Glanerbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Glanerbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Glanerbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Glanerbrug of met bevallingsverlof bent in Glanerbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Glanerbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Glanerbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Glanerbrug
 • Als u in Glanerbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Glanerbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Glanerbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Glanerbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Glanerbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Glanerbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Glanerbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Glanerbrug. Uitzonderingen in Glanerbrug;
 • Als uw werkgever in Glanerbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Glanerbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Glanerbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Glanerbrug niet geschikt voor uw werk in Glanerbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Glanerbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Glanerbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Glanerbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Glanerbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Glanerbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Glanerbrug u eveneens wel ontslaan.