Ontslag Glane-beekhoek

Uw werkgever in Glane-beekhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Glane-beekhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Glane-beekhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Glane-beekhoek. Uw werkgever in Glane-beekhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Glane-beekhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Glane-beekhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Glane-beekhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Glane-beekhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Glane-beekhoek of met bevallingsverlof bent in Glane-beekhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Glane-beekhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Glane-beekhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Glane-beekhoek
 • Als u in Glane-beekhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Glane-beekhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Glane-beekhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Glane-beekhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Glane-beekhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Glane-beekhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Glane-beekhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Glane-beekhoek. Uitzonderingen in Glane-beekhoek;
 • Als uw werkgever in Glane-beekhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Glane-beekhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Glane-beekhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Glane-beekhoek niet geschikt voor uw werk in Glane-beekhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Glane-beekhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Glane-beekhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Glane-beekhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Glane-beekhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Glane-beekhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Glane-beekhoek u eveneens wel ontslaan.