Ontslag Glane

Uw werkgever in Glane mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Glane zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Glane

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Glane. Uw werkgever in Glane mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Glane arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Glane niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Glane te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Glane u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Glane of met bevallingsverlof bent in Glane.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Glane kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Glane die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Glane
 • Als u in Glane lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Glane wilt opnemen;
 • Omdat u in Glane lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Glane lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Glane wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Glane op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Glane

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Glane. Uitzonderingen in Glane;
 • Als uw werkgever in Glane bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Glane aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Glane gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Glane niet geschikt voor uw werk in Glane of
 • u functioneert niet voldoende in Glane.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Glane

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Glane niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Glane of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Glane verblijft, dan mag uw werkgever in Glane u eveneens wel ontslaan.