Ontslag Ginnum /genum

Uw werkgever in Ginnum /genum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ginnum /genum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ginnum /genum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ginnum /genum. Uw werkgever in Ginnum /genum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ginnum /genum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ginnum /genum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ginnum /genum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ginnum /genum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ginnum /genum of met bevallingsverlof bent in Ginnum /genum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ginnum /genum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ginnum /genum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ginnum /genum
 • Als u in Ginnum /genum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ginnum /genum wilt opnemen;
 • Omdat u in Ginnum /genum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ginnum /genum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ginnum /genum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ginnum /genum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ginnum /genum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ginnum /genum. Uitzonderingen in Ginnum /genum;
 • Als uw werkgever in Ginnum /genum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ginnum /genum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ginnum /genum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ginnum /genum niet geschikt voor uw werk in Ginnum /genum of
 • u functioneert niet voldoende in Ginnum /genum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ginnum /genum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ginnum /genum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ginnum /genum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ginnum /genum verblijft, dan mag uw werkgever in Ginnum /genum u eveneens wel ontslaan.