Ontslag Ginderdoor

Uw werkgever in Ginderdoor mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ginderdoor zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ginderdoor

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ginderdoor. Uw werkgever in Ginderdoor mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ginderdoor arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ginderdoor niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ginderdoor te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ginderdoor u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ginderdoor of met bevallingsverlof bent in Ginderdoor.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ginderdoor kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ginderdoor die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ginderdoor
 • Als u in Ginderdoor lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ginderdoor wilt opnemen;
 • Omdat u in Ginderdoor lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ginderdoor lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ginderdoor wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ginderdoor op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ginderdoor

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ginderdoor. Uitzonderingen in Ginderdoor;
 • Als uw werkgever in Ginderdoor bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ginderdoor aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ginderdoor gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ginderdoor niet geschikt voor uw werk in Ginderdoor of
 • u functioneert niet voldoende in Ginderdoor.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ginderdoor

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ginderdoor niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ginderdoor of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ginderdoor verblijft, dan mag uw werkgever in Ginderdoor u eveneens wel ontslaan.