Ontslag Gilze

Uw werkgever in Gilze mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gilze zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gilze

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gilze. Uw werkgever in Gilze mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gilze arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gilze niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gilze te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gilze u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gilze of met bevallingsverlof bent in Gilze.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gilze kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gilze die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gilze
 • Als u in Gilze lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gilze wilt opnemen;
 • Omdat u in Gilze lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gilze lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gilze wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gilze op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gilze

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gilze. Uitzonderingen in Gilze;
 • Als uw werkgever in Gilze bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gilze aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gilze gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gilze niet geschikt voor uw werk in Gilze of
 • u functioneert niet voldoende in Gilze.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gilze

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gilze niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gilze of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gilze verblijft, dan mag uw werkgever in Gilze u eveneens wel ontslaan.