Ontslag Gijzenrooi

Uw werkgever in Gijzenrooi mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gijzenrooi zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gijzenrooi

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gijzenrooi. Uw werkgever in Gijzenrooi mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gijzenrooi arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gijzenrooi niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gijzenrooi te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gijzenrooi u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gijzenrooi of met bevallingsverlof bent in Gijzenrooi.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gijzenrooi kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gijzenrooi die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gijzenrooi
 • Als u in Gijzenrooi lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gijzenrooi wilt opnemen;
 • Omdat u in Gijzenrooi lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gijzenrooi lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gijzenrooi wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gijzenrooi op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gijzenrooi

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gijzenrooi. Uitzonderingen in Gijzenrooi;
 • Als uw werkgever in Gijzenrooi bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gijzenrooi aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gijzenrooi gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gijzenrooi niet geschikt voor uw werk in Gijzenrooi of
 • u functioneert niet voldoende in Gijzenrooi.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gijzenrooi

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gijzenrooi niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gijzenrooi of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gijzenrooi verblijft, dan mag uw werkgever in Gijzenrooi u eveneens wel ontslaan.