Ontslag Gijzel

Uw werkgever in Gijzel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gijzel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gijzel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gijzel. Uw werkgever in Gijzel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gijzel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gijzel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gijzel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gijzel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gijzel of met bevallingsverlof bent in Gijzel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gijzel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gijzel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gijzel
 • Als u in Gijzel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gijzel wilt opnemen;
 • Omdat u in Gijzel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gijzel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gijzel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gijzel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gijzel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gijzel. Uitzonderingen in Gijzel;
 • Als uw werkgever in Gijzel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gijzel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gijzel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gijzel niet geschikt voor uw werk in Gijzel of
 • u functioneert niet voldoende in Gijzel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gijzel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gijzel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gijzel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gijzel verblijft, dan mag uw werkgever in Gijzel u eveneens wel ontslaan.