Ontslag Gijsselte

Uw werkgever in Gijsselte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gijsselte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gijsselte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gijsselte. Uw werkgever in Gijsselte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gijsselte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gijsselte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gijsselte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gijsselte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gijsselte of met bevallingsverlof bent in Gijsselte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gijsselte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gijsselte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gijsselte
 • Als u in Gijsselte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gijsselte wilt opnemen;
 • Omdat u in Gijsselte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gijsselte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gijsselte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gijsselte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gijsselte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gijsselte. Uitzonderingen in Gijsselte;
 • Als uw werkgever in Gijsselte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gijsselte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gijsselte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gijsselte niet geschikt voor uw werk in Gijsselte of
 • u functioneert niet voldoende in Gijsselte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gijsselte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gijsselte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gijsselte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gijsselte verblijft, dan mag uw werkgever in Gijsselte u eveneens wel ontslaan.